Bảng giá cấy ghép Implant toàn hàm

LOẠI HÀMBẢO HÀNHGIÁ NIÊM YẾT (ĐƠN VỊ: VNĐ)
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Acrylic4 năm66.000.000
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Crom10 năm92.000.000
Hàm all – on – 4 răng làm bằng Zirconia15 năm160.000.000
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Acrylic4 năm82.000.000
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Crom10 năm120.000.000
Hàm all – on – 5 răng làm bằng Zirconia15 năm172.000.000
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Acrylic4 năm98.000.000
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Crom10 năm190.000.000
Hàm all – on – 6 răng làm bằng Zirconia15 năm250.000.000

Lưu ý: Bảng giá Implant trên sử dụng trụ Implant của Hàn Quốc. Nếu KH muốn sử dụng các loại Implant khác sẽ được cộng phần chênh lệch giá giữa các loại trụ Implant dựa vào bảng giá Implant căn bản.